Nawigacja

 • W Bibliotece
  28.04.2020

  Moduł W Bibliotece został zmodyfikowany

 • Kartka dla medyka

  Kartka dla medyka

  Bardzo dziękujemy wszystkim, od których  otrzymaliśmy kartki! Wszystkie są piękne, wszystkie wykonane z sercem – brawo Wy! Pięknie okazaliście solidarność z tymi, którzy dbają o nasze zdrowie i chronią nas przed koronawirusem.

  Jeszcze raz DZIĘKUJEMY, jesteśmy  z Was dumni!

 • Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie

  Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie

  W tak trudnym  okresie, kiedy nie mamy możliwości prowadzić zajęć z dziećmi osobiście, nadal jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zawsze chętnie udzielimy  wsparcia, porad oraz pomocy specjalistycznej.

  Zapraszamy do kontaktu z wybranym nauczycielem drogą elektroniczną.  W zależności od sytuacji odpowiemy lub uzgodnimy i podejmiemy odpowiednie działania. Nauczyciele specjaliści wyznaczyli  godziny dyżurów, w czasie których na bieżąco będą odpowiadać na przesłane wiadomości.  Można do nich pisać o dowolnej porze, jednak w godzinach dyżuru będą jak najszybciej odpowiadać na e-maile.

  1. Izabela Ławicka – pedagog, terapeuta – codziennie w godzinach od 10.00 – 13.00, e-mail: izabela.lawicka@sp2gryfino.pl
  2. Anna Martynowicz – logopeda – codziennie w godzinach od 9.00 -11.00, e-mail: anna.martynowicz@sp2gryfino.pl
  3. Katarzyna Figas – terapeuta – codziennie godzinach od 9.00 – 11.00, e-mail: katarzyna.figas@sp2gryfino.pl
  4. Arleta Fabjańczuk – wicedyrektor, terapeuta – codziennie od 9.00 – 11.00, e-mail: arleta.fabjanczuk@interia.pl

   

  Bardzo prosimy o stosowanie się do zaleceń służb i pozostanie w domu , zgodnie z akcją #ZostańwDomu. Dbajcie o zdrowie swoje i swoich bliskich.

   

  Pozdrawiamy serdecznie

  Szkolni terapeuci

   

   

   

 • Jak skutecznie mobilizować się do nauki w domu...

 • MEN informuje :

  MEN informuje :

  Telewizja Polska we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiła pierwszy kanał edukacyjny on-line. Nowe pasmo jest odpowiedzią na potrzeby uczniów i nauczycieli podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Już od dziś, 19 marca o godz. 9.00 na stronie vod.tvp.pl pojawią się pierwsze materiały. Zachęcamy do oglądania!

  https://www.gov.pl/web/edukacja/kanal-edukacyjny

 • Szanowni Rodzice!

   Szanowni Rodzice!

   

   

   

   

  Organizacja sprawnego nauczania na odległość wymaga od nas podjęcia  działań, które umożliwią a także ułatwią nauczycielom bezpośredni kontakt z uczniami.                                                        

  Zwracamy się więc z prośbą do wszystkich Rodziców aby do końca tygodnia przesłali wychowawcom adresy e-mail swoich dzieci.                                                                                                                             

  Jeśli Państwa dzieci nie posiadają takich adresów prosimy o ich założenie (sugerujemy pocztę gmail.com ze względu na dużą pojemność ). Będzie to dla nas ogromne ułatwienie i jednocześnie zyskamy pewność, że materiały przygotowane przez nauczycieli dotrą niezwłocznie i bezpośrednio do ucznia. Dziennik elektroniczny jest przeciążony i nie pozwala na bieżące pisanie i odbieranie informacji.

   

  Dyrektor Szkoły

  Elżbieta Wnuk

 • Szanowni Rodzice

  Szanowni Rodzice

  Prosimy o systematyczne logowanie się do dziennika elektronicznego.

  Nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą przesyłać uczniom polecenia i zadania do wykonania w czasie zawieszenia zajęć.

 • Szanowni Rodzice

  Szanowni Rodzice

  Komunikat Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzenienia się koronawirusa.

   

   1. Na podstawie decyzji Rady Ministrów RP w dniach 12-13 marca 2020 r. nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w przedszkolach i szkołach podstawowych, natomiast wszystkie te jednostki będą przyjmowały dzieci, których rodzice nie będą w stanie zapewnić im opieki.

   

  Od 16 marca 2020 r. przedszkola i szkoły będą zamknięte.

   

  Od 12 marca 2020 r. nie będą odbywały się zajęcia w I Liceum Ogólnokształcącym oraz w Szkole Muzycznej I stopnia w Gryfinie.

   

  W dniach 12-13 marca 2020 r. w Żłobku Miejskim będą przyjmowane dzieci, których rodzice nie będą w stanie zapewnić im opieki. Od 16 marca 2020 r. żłobek będzie zamknięty.

   

  W związku z powyższym, rodzicom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. Wniosek należy pobrać ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl i złożyć u pracodawcy (lub płatnika składek).

   

  Zwracam się z prośbą do pracodawców o rozważenie możliwości polecenia pracownikom wykonywania pracy poza miejscem zatrudnienia – w sposób zdalny.

   

   2. W związku z komunikatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłoszonym dnia 11 marca 2020 r., w którym zaleca się czasowe ograniczenie działalności instytucji kultury od dnia 12 marca 2020 r.:

   

  1) zawiesza się do odwołania działalność Biblioteki Publicznej w Gryfinie i jej filii dla osób korzystających z ich usług;

   

  2) zawiesza się do odwołania działalność Gryfiński Dom Kultury dla osób korzystających z jego usług:

   

  - zostają odwołane wszystkie wydarzenia artystyczne, organizowane i współorganizowane przez placówkę, zajęcia zespołów i pracowni artystycznych, zawieszają działalność świetlice wiejskie,

   

  - zostają odwołane wszystkie zaplanowane seanse Kino Gryf - zwrot należności za zakupione bilety będzie odbywał się dwutorowo: w przypadku wejściówek zakupionych w Kinie Gryf, będzie można je zwracać w kasie, pieniądze za bilety nabyte on-line przez portal biletyna.pl zostaną zwrócone tą samą drogą, którą zostały zakupione.

   

   3. Dzienny Dom Senior+ w Gryfinie i Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie od 12 marca 2020 r. do odwołania ograniczają działalność. W celu zachowania szczególnych środków ostrożności, zachęcam uczestników do pozostania w domach, a potencjalnych gości placówki do powstrzymania się od odwiedzin.

   

   4. Centrum Wodne Laguna będzie zamknięte od 12 marca 2020 r. do odwołania.

   

   5. Od 16 marca 2020 r. zalecam zarządcom gminnych obiektów sportowych odwołanie zaplanowanych imprez sportowych w porozumieniu z ich organizatorami.

   

  W związku z rekomendacją Ministra Sportu i Turystyki zalecam ograniczenie zajęć treningowych.

   

   6. W dniu 12 marca 2020 r. zostanie wydany odrębny komunikat dotyczący funkcjonowania transportu publicznego i szkolnego na terenie gminy.

   

   7. Zwracam się z prośbą do Mieszkańców Gminy Gryfino, by wizyty w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, Ośrodku Pomocy Społecznej, Ośrodku Sportu i Rekreacji i Centrum Usług Wspólnych ograniczyć do niezbędnego minimum, korzystając z alternatywnych form kontaktu – telefonicznej lub drogą elektroniczną.

   

   8. Zachęcam do śledzenia aktualnych informacji zamieszczanych w komunikatach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

   

  Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

  Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

  Mieczysław Sawaryn

  Warszawa, 11 marca 2020 roku

   

  Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

   

  Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
  z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

   

  Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

   

  Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   

  Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

  • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
  • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
  • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
  • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

   

  Dyrektorze,

   

  • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na
   2 tygodnie;  
  • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
  • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
  • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
  • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
  • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
  • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
  • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
  • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
  • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
  • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

   

  W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

   

  Rodzicu,

   

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

   

  Uczniu,

   

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

   

   

  Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

   

  Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

   

  Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

  • dziennik elektroniczny;
  • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
  • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

   

  Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy
  e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

   

  Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

   

  • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
  • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

   

  Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

   

  Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

  Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

   

  Departament Informacji i Promocji

  Ministerstwo Edukacji Narodowej

   

   

  Informacja w sprawie obiadów:

  W dniach 12 i 13. 03. 2020 obiady będą wydawane. Odpisy z obiadów przyjmowane są do godziny 9.00. Brak zgłoszenia równoznaczne jest z obowiązkiem zapłaty należności.

 • Szanowni Państwo Rodzice !!!

  Szanowni Państwo Rodzice !!!

  W ramach profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa:

   

  → porozmawiajcie z dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania,

   

  → nie posyłajcie przeziębionego i chorego dziecka do szkoły lub do oddziału przedszkolnego,

   

  → jeżeli Wasze dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw,

   

  → nie wyjeżdżajcie do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa,

   

  → jeżeli Wasze dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadomcie najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłoście się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego,

   

  → w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się Państwu zasiłek opiekuńczy ( art.32 ust.1 lit.a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2017,poz.1368),

   

  → sprawdzajcie na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego

  i Ministerstwa Zdrowia,

   

  → w przypadku dodatkowych wątpliwości możecie Państwo zadzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia

  - tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

   

  Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej

   

  KONTAKT DO NAJBLIŻSZEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ:

  tel. (91) 416 – 23 - 43

  Telefon alarmowy stacji

  0 694 - 493 – 763

 • Podziękowania

  Podziękowania
 • Szanowni uczniowie, rodzice, nauczyciele.

  Szanowni uczniowie, rodzice, nauczyciele.      

   Nadchodzi chwila ważniej decyzji w życiu młodego człowieka. Dla wielu wybór kierunku edukacji to tylko krótki epizod ale dla pozostałych to wytyczenie ścieżki zawodowej na długie lata lub na całe życie.

   

      Zakład Stolarski Pinokio ogłasza nabór na praktyki (nauki) w zawodzie stolarz. Kształcenie odbywa się pod opieką Mistrz Stolarskiego Pawła Zawendowskiego. W Zakładzie Stolarskim Pinokio są tworzone klasyczne wyroby stolarskie, ekskluzywne elementy wystroju wnętrz, wyposażenia restauracji i klubów dyskotekowych oraz wyposażenia jachtów (www.pinokio-stolarstwo.pl). Podczas praktyk uczniowie mają możliwość nauki posługiwania się narzędziami ręcznymi i pracy na profesjonalnych maszynach stolarskich. Prowadzona jest też nauka rysunku technicznego który jest „uniwersalnym językiem” w każdym rzemiośle i każdej technologii.

   

     Należy wymazać polski mit, który twierdzi ,że naukę w szkołach rzemieślniczych podejmują najsłabsi uczniowie i ,że rzemieślnicy to tylko „zwykli robotnicy”. Przez wieki w każdej cywilizacji rzemieślnicy byli i są poważanymi fachowcami i to dzięki nim zbudowany jest ludzki świat :-)

    

     Kogo szuka Zakład Stolarski Pinokio ?

  1. Uczeń powinien mieć doświadczenie posługiwania się narzędziami ręcznymi. Najlepsze predyspozycje mają uczniowie którzy pomagali (między innymi rodzicom) w pracach manualnych.
  2. Mile widziane zdolności artystyczne.
  3. Kultura osobista ucznia i systematyczność uczęszczania na praktyki.
  4. Wyniki dotychczasowych ocen szkolnych nie są wyznacznikiem. Uczeń może być średniakiem albo może mieć same piątki na świadectwie lub z ledwością przechodzić z klasy do klasy. Nowy rozdział życia młodego człowieka zaczyna się właśnie teraz !!!    

  Zadzwoń, umów się na spotkanie 609 789 642 :-)

  Zakład Stolarski Pinokio ul. Gryfińska 68a  Daleszewo 74-107

   

  Ja również zacząłem od szkoły zawodowej :-)

  Dziś prowadzę swoją stolarnię, jestem Mistrzem Stolarskim, Technikiem Technologii Drewna, Inspektorem BHP i Biegłym Sądowym.  

  Paweł Zawendowski

 • Warsztaty dla dobrych rodziców

  Warsztaty dla dobrych rodziców

  Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie, ul. Łużycka 91 organizuje 

  Warsztaty dla dobrych rodziców

  Jak stworzyć lepszą relację pomiędzy rodzicem a dzieckiem

   

  Serdecznie zapraszamy rodziców, którzy są zainteresowani rozwijaniem kompetencji wychowawczych, do udziału w warsztatach, opartych na metodzie uznanej przez współczesnych psychologów, autorstwa E. Mazlish i A. Faber „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.”

   

  Warsztaty dla dobrych rodziców są zajęciami psychoedukacyjnymi, które stworzono z myślą                          o doskonaleniu umiejętności niezbędnych do odpowiedzialnego i dobrego wychowania.              Służą pomocą nie tylko tym rodzicom, którzy doświadczają trudności wychowawczych, ale także tym, którzy doskonale radzą sobie w roli rodzica.

   

  Zajęcia warsztatowe obejmują tematykę t.j.:

  1. Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami.
  2. Jak motywować dziecko do współdziałania.
  3. Jak nauczyć dziecko respektowania ograniczeń. Modyfikowanie niepożądanych zachowań bez stosowania przemocy.
  4. Jak wspierać samodzielność dziecka.
  5. Jak budować poczucie własnej wartości dziecka.
  6. Jak uwolnić dziecko od narzuconych mu ról.

  Planowany czas:

  Siedem spotkań po ok. 3 godziny, raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych.

  Prowadząca:

  Joanna Mikuć – psycholog

  Zapisy:

  Zainteresowanych rodziców proszę o kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryfinie, nr tel. 91 416 27 37. Zapisy do 24.02.2020r.

   

  Planowane rozpoczęcie w marcu. Dokładny termin zostanie ustalony po zebraniu grupy.

   

                                                                                            Dyrektor Poradni

                                                                                            Jolanta Majewska   

   

 • 03.02.2020

  Moduł Świetlica na fali został zmodyfikowany

 • 03.02.2020

  Moduł Podziękowania został zmodyfikowany

 • 03.02.2020

  Moduł Inne dyscypliny został zmodyfikowany

 • "Gwiazdkopisanie" - wyniki

  "Gwiazdkopisanie" - wyniki

   

  Znamy nazwiska nagrodzone w konkursie "Gwiazdkopisanie". Oto nagrodzeni autorzy!

   

  • Natalia Wiatrak kl. 6b
  • Lena Prusik kl. 7b
  • Aleksandra Banuch kl. 7b

  Gratulujemy! Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym świątecznym konkursie literackim!

  Do Autorów!

  Nagrody i dyplomy zostaną wręczone na apelu podsumowującym I semestr!

  Zespół polonistów

  !!! Przypominamy, że informacje o konkursach polonistycznych umieszczone są na tablicy ogłoszeń przy sali 24.  Karteczki z konkursami można również wziąć „na wynos” JJJ

 • Dzień Babci i Dziadka

  Dzień Babci i Dziadka

   

  Z okazji Dnia Babci i Dziadka życzymy Wam dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu na twarzy oraz spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń!!!

                        Dzieci Świetlicy na fali

 • "Nic nie jest nam dane na zawsze”

  "Nic nie jest nam dane na zawsze”

  Przekonaliśmy się o tym dzisiaj.

  Tuż nad ranem odeszła od nas Przyjaciółka, Koleżanka, wieloletni Pedagog

  Beata Janik

  Beatko!

  Znajdowałaś w innych to, co najlepsze, dawałaś siebie, nie oczekując nic w zamian. Uczyniłaś świat wyjątkowym i odeszłaś…..

  Pociesza nas tylko myśl, że śmierć jest dopiero początkiem, nie końcem….

 • WOŚP

  WOŚP

  12 styczeń 2020 roku -  w czasie 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - graliśmy dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej...

   

                                  

  Opiekun grupy wolontariuszy, Justyna Dąbrowska

 • Wigilia w klasie 3a

  Wigilia w klasie 3a

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Wigilia w klasie 3a.

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie
  ul. 9 Maja 4
 • 91 416 26 20