Nawigacja

Praca pedagoga Karta Dużej Rodziny Dopalacze - nowe zagrożenie Informacje na temat zagrożeń dotyczących e - papierosów Zasady pracy z dzieckiem mającym problemy z czytaniem i poprawnym pisaniem I Ty możesz zostać św. Mikołajem Fajerwerki – czyli rozświetl niebo zachowując zasady bezpieczeństwa Dopalacze - ulotki Miniporadnik dla Rodziców - uzależnienia STOP WYPALANIU TRAW!!! Wojewódzki Program Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych

Pedagodzy szkolni

Zasady pracy z dzieckiem mającym problemy z czytaniem i poprawnym pisaniem

Praca z dzieckiem mającym trudności w opanowaniu nauki czytania i poprawnego pisania wymaga ćwiczenia umiejętności czytania i ortograficznego pisania.. Równie ważna jest dbałość o poziom graficzny pisma, czyli jego czytelność i estetykę. Oba rodzaje ćwiczeń wymagają przestrzegania pewnych zasad.

Zasady, jakie należy stosować przy ćwiczeniach w czytaniu

Rodzicu!

 1. Wybierz interesujący tekst.
 2. Pamiętaj, że do ćwiczeń najlepsza jest książka, która ma większy druk i kolorowe ilustracje.
 3. Wiedz, że dobry humor Twój i dziecka przyśpieszy postępy w czytaniu.
 4. Sama/Sam zacznij czytać dziecku!
 5. Niech dziecko palcem wskazuje słowa, które przeczytasz na głos.
 6. Czytając dziecku, podkreślaj tonem ich znaczenie.
 7. Dostosuj szybkość czytania do możliwości śledzenia tekstu przez dziecko.
 8. Nie ponaglaj dziecka podczas czytania
 9. Czytaj z dzieckiem na zmianę. Stopniowo długość fragmentów czytanych przez dziecko powinna rosnąć.
 10. Korzystaj z pomocy technicznych. Dziecko może nagrać siebie, jak czyta, a następnie odsłuchać nagranie.
 11. Sprawdzaj co jakiś czas, czy dziecko rozumie czytany tekst. Jeżeli nie, to zawsze może wrócić do danego fragmentu.
 12. Sięgnij do książek mówionych. Podczas słuchania dziecko powinno równocześnie śledzić wzrokiem tekst w książce.

Zasady, jakie należy stosować przy ćwiczeniach w pisaniu

Rodzicu!

 1. Zezwalaj na pisanie ołówkiem. Ułatwi to poprawianie błędów.
 2.  Unikaj podkreślania dostrzeżonych błędów. Zaznaczaj tylko ich liczbę na marginesie linii, w której się pojawiły.
 3. Odszukane błędnie zapisane wyrazy, dziecko powinno napisać poprawnie 5-6 razy i użyć je w zdaniach.
 4. Pomóż dziecku utrwalać zasady ortograficzne przy użyciu słownika ortograficznego.
 5. W młodszych klasach nie stosuj dyktand, czyli pisania ze słuchu. Zastąp je pisaniem z pamięci (uczeń zapoznaje się z tekstem, zapamiętuje zdanie, a następnie zakrywa je i pisze pamięci).
 6. Najlepiej, gdy dziecko zapisuje odpowiedź pisemną w brudnopisie. Po omówieniu z rodzicem przepisuje pracę do zeszytu, a rodzic jeszcze raz sprawdza jej poprawność.
 7. Jeżeli dziecko jest leworęczne, zadbaj, by miało swobodę ruchów i odpowiednio ułożony zeszyt.

 

Rodzicu!

Bądź życzliwym, pogodnym, cierpliwym przewodnikiem i towarzyszem swego dziecka w jego kłopotach szkolnych.

Chwal i nagradzaj dziecko nie tyle za efekty jego pracy, ile za włożony w nią wysiłek. Spraw, aby praca z dzieckiem była przyjemna dla Was obojga.

 

Opracowanie: Katarzyna Figas – terapeuta, nauczyciel prowadzący zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Literatura:

M. Bogdanowicz, R.Czabaj „ Jestem rodzicem dziecka z dysleksją”, Polskie Towarzystwo Dysleksji

WWW.dysleksja.univ.gda.pl

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie
  ul. 9 Maja 4
 • 91 416 26 20