Nawigacja

Nowe zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 Informacje dotyczące przeliczania na punkty wyników edukacyjnych Przyjmowanie kandydatów – laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów przedmiotowych Wykaz konkursów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACOWNIKÓW Rekrutacja klas VIII

DORADZTWO ZAWODOWE

Nowe zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

 

Nowe_zasady_rekrutacji_do_szkol_ponadpodstawowych_

na_rok_szkolny_2020_2021__w_zwiazku_z_czasowym.pdf

Zmiana terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych

 

W związku z   §11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.493 z późn. zm.),  nie obowiązują terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 określone w Zarządzeniu Nr 2 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r.

 

Postępowanie rekrutacyjne   na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych   będzie przeprowadzane w nowych terminachktóre określi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. W myśl § 11b ust. 2 - 3 ww. Rozporządzenia, nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów w najbliższym czasie zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie
    ul. 9 Maja 4
  • 91 416 26 20