Nawigacja

Tradycje i obrzędy naszej szkoły Historia szkoły Patron szkoły 50 - lecie szkoły

O szkole

Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY

 

1 IX 1959r. – otwarta została w Pałacyku pod Lwami Świecka Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie. Kierownikiem Szkoły została p. Stefania Dobkowska

25 VI 1963 – zapadła decyzja o budowie nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2

5 IV 1968– decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Szczecinie Szkoła otrzymała imię kpt ż.w. Mamerta Stankiewicza.

31 VIII 1968r.– oddano do użytku nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt ż.w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie przy ulicy 9 maja 4

 

ROK SZKOLNY 1968/69

2 XI 1968 – rozpoczęto rok szkolny w nowym budynku „Pomniku Tysiąclecia Państwa Polskiego”. Szkoła otrzymała sztandar. W uroczystości brała udział wdowa po kpt  Mamercie Stankiewiczu Pani Janina Stankiewicz.

 

ROK SZKOLNY 1969/70

W szkole gościła załoga statku m/s Stankiewicza, która objęła patronat nad Szkołą. Nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika szkoły. Nowym kierownikiem została p. Ślebioda Marianna, a zastępcą Alicja Rozmyślak.

 

ROK SZKOLNY 1970/71

Zespół taneczny i chór szkolny występował na powiatowych uroczystościach z okazji Święta Ludowego.

 

ROK SZKOLNY 1971/72

Chór szkolny i zespół taneczny na gościnnych występach w Angermunde NRD.

 

ROK SZKOLNY 1972/73

W szkole odbyło się wojewódzkie otwarcie roku szkolnego, w którym brali udział członkowie załogi statku m/s Mamert Stankiewicz. Otrzymanie medalu Komisji Edukacji Narodowej.

 

ROK SZKOLNY 1973/74

Uczniowie szkoły zaproszeni przez kapitana Edwarda Tarkowskiego zwiedzili statek m/s Mamert Stankiewicz.

Zdobycie II miejsca w województwie na najbardziej usportowioną szkołę.

 

ROK SZKOLNY 1974/75

Szkoła została szkołą środowiskową. Powołanie zespołu kierowniczego szkoły środowiskowej.

Wizytę w szkole złożył kpt ż.w. Karol Olgierd Burchardt autor książki o Mamercie Stankiewiczu pt „Znaczy kapitan”.

 

ROK SZKOLNY 1975/76

Po raz pierwszy podpisanie Kodeksu Ucznia przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Beatę Piszczatowską i dyrektorkę szkoły p. Mariannę Ślebiodę.

 

ROK SZKOLNY 1976/77

13.I.1977 roku odeszła na zawsze pierwsza kierowniczka szkoły i przyjaciel dzieci pani Stefania Dobkowska.

Otrzymanie nagrody i pucharu za zajęcie I miejsca w Klubie Otwartych Szkół.

 

ROK SZKOLNY 1977/78

Dziewczęta zajęły I miejsce w województwie w Sztafetowych Biegach Przełajowych” w Goleniowie.

IV miejsce w strefowych „Sztafetowych Biegach Przełajowych” w Toruniu.

XII miejsce w finale wojewódzkim „Drużynowych Mistrzostw Szkół w L.A.”.

 

ROK SZKOLNY 1978/79

Narodowy Bank Polski w Szczecinie przyznał szkole I nagrodę za upowszechnianie idei i praktyki zorganizowanego oszczędzania.

 

ROK SZKOLNY 1979/80

Otrzymanie nagrody za działalność w Klubie Otwartych Szkół.

Ponowne otrzymanie I nagrody za upowszechnianie idei i praktyki zorganizowanego oszczędzania.

Zajęcie I miejsca w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.

 

ROK SZKOLNY 1980/81

 

Otrzymanie nagrody Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie za aktywną i społeczną działalność w zakresie krzewienia idei czerwonokrzyskiej i upowszechnianie zasad prawa humanitarnego.

 

ROK SZKOLNY 1981/82

W tym roku szkoła pracowała nad kształtowaniem postawy społeczno-moralnej uczniów, wyrażającej się w stosunku człowieka do innych ludzi, do siebie samego, do grup społecznych, takich jak rodzina, rówieśnicy, członkowie organizacji młodzieżowych.

 

ROK SZKOLNY 1982/83

Otwarto Filię nr 1 szkoły przy ulicy 1 Maja w budynku po Spółdzielni Odzieżowej „Lotos”

 

ROK SZKOLNY 1983/84

Zajęcie IV miejsca w Sztafetowych Mistrzostwach Polski „Lekkoatletycznego czwórboju Przyjaźni o puchar Świata Młodych”.

W szkole otwarto Izbę Pamięci Narodowej

ROK SZKOLNY 1984/85

Otrzymanie odznaki "Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej" za opiekę nad miejscami walki i męczeństwa od Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa.

Chór szkolny zajął II miejsce w województwie w "V Ogólnopolskim Konkursie Chórów Szkolnych A Cappella".

I miejsce w zawodach kajakowych "O Mistrzostwo Województwa Szczecińskiego Szkół Podstawowych w kategorii młodzików"

 

ROK SZKOLNY 1985/86

Otrzymanie nagrody i pucharu za zajęcie I miejsca w Wojewódzkim Konkursie "Pomorze Szczecińskie Piękne i Gospodarne".

Szkoła zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Sport dla każdego".

Otrzymanie dyplomu od Kuratora Oświaty i Wychowania w Szczecinie za osiągnięcie wysokich wyników w organizowanym współzawodnictwie pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół w roku szkolnym 1985/86

 

ROK SZKOLNY 1986/87

Kurator Oświaty i Wychowania w Szczecinie przyznał szkole nagrodę za uzyskane wyniki w rywalizacji sportowej na XI Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

I miejsce w Wiosennych Mistrzostwach Szkół Podstawowych w Kajakarstwie.

 

ROK SZKOLNY 1987/88

W szkole uczy się 1465 dzieci w 51 oddziałach. Otwarto Filię szkoły w budynku po Przedszkolu przy ul. Kościuszki.

Szkoła zajęła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie "Pomorze Szczecińskie Piękne i Gospodarne".

 

ROK SZKOLNY 1988/89

Szkoła obchodziła w dniu Święta Szkoły 30 lecie swojego istnienia.

Dziewczęta zajęły I miejsce w Finale wojewódzkim "Sztafetowych Biegów Przełajowych" w Goleniowie.

 

ROK SZKOLNY 1989/90

Szkolne koło PCK otrzymało nagrodę za zajęcie I miejsca w wojewódzkim konkursie Kronik i za całokształt pracy w czerwonym krzyżu.

 

ROK SZKOLNY 1990/91

III miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt.

ROK SZKOLNY 1991/92

Likwidacja Filii 1 przy ulicy 1 Maja.

ROK SZKOLNY 1992/93

Likwidacja Filii 2 przy ulicy Kościuszki.

ROK SZKOLNY 1993/94

W szkole uczy się 580 uczniów w 24 oddziałach. Wiele lekcji wychowawczych poświęcono edukacji morskiej w związku z czym przeprowadzono konkursy: plastyczny, techniczny, wiedzy morskiej, wiedzy o patronie, recytatorski, konkurs na prace pisemną poświęconą historii Polskiej Marynarki Wojennej.

 

 ROK SZKOLNY 1994/95

W szkole uczy się 533 uczniów w 23 oddziałach. W listopadzie odbył się konkurs piosenki morskiej i żeglarskiej "Szanty '95".

 

ROK SZKOLNY 1995/96

W szkole uczy się 552 uczniów w 22 oddziałach. Delegacja Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie brała udział w uroczystości "Święta Szkoły". Byliśmy organizatorami I Konkursu Piosenki Turystycznej i Ekologicznej na terenie miasta i gminy Gryfino.

 

ROK SZKOLNY 1996/97

W szkole uczy się 523 uczniów w 21 oddziałach. Uczniowie kl. I-VII zajęli II miejsce w finale "Siódmych Potów". Po raz pierwszy odbył się konkurs na najlepszego ucznia "Primus inter pares".

 

ROK SZKOLNY 1997/98

W szkole uczy się 599 uczniów w 24 oddziałach. W Święcie szkoły brał udział syn kpt ż.w. Konstantego Maciejewicza pan Olgierd Maciejewicz oraz delegacja Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie.

 

ROK SZKOLNY 1998/99

W szkole uczy się 586 uczniów w 25 oddziałach. Obchodzono w tym roku uroczystość 30- lecia nadania szkole imienia kpt ż. w. Mamerta Stankiewicza i otrzymania Sztandaru.

 

 ROK SZKOLNY 1999/2000

Szkoła kontynułuje działalność związaną z edukacją morską i turystyką

 

  ROK SZKOLNY 2000/2001

 Od września 2000 roku wprowadzono w naszej szkole Szkolną Kasę Oszczędności.

W tym roku utworzono salę komputerową. Sprzęt pochodzi głównie z darowizn od zakładów energetycznych, Urzędu Miasta, banku oraz spółdzielni. Jeden z komputerów został zakupiony przez Radę Rodziców. Tym sposobem uczniowie kl. VI mogą już uczyć się podstaw informatyki.

W dniach  3-8. 06. 2002r. 40 uczniów wraz z opiekunami wyjechali do partnerskiego miasta Bersenbruck na II Spotkanie Dzieci Szkół Podstawowych

 ROK SZKOLNY 2001/2002

W tym roku podczas obchodów święta szkoły konkurs szant został poprzedzony występem zespołu "Kliwer" - jest to szczeciński zespół śpiewający wyłącznie szanty. Występ podobał się ogromnie i sprawił, że nasi uczniowie z jeszcze większym entuzjazjem przystąpili do śpiewania przygotowanych utworów.
Nasza gazetka "Łajba" zdobyła I miejsce w ogólnopolskim przeglądzie gazetek szkolnych Kraków 2002 pod patronatem medialnym Gazety Wyborczej i Głosu Krakowskiego.  

ROK SZKOLNY 2002/2003

 
W tym roku szkolnym odwiedziła nas grupa uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły z Bersenbruck. Podczas spotkania przeprowadzona została akcja plastyczna, na której dzieci polski i niemieckie wspólnie budowały symboliczny most łączący nasze dwa kraje. Forma mostu inspirowana była naszym mostem gryfińskim.


 

ROK SZKOLNY 2003/2004
 

Rozpoczęcie roku szkolnego uświetniło uroczyste przecięcie wstęgi przez  Burmistrza Henryka Piłata oddanych do użytku odnowionych obiektów sportowych.
Obchodzono w tym roku 35-lecie nadania imienia kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, podczas któych swoją obecnością zaszczycił nas kpt. ż. w. Wiktor Czapp wraz z małżonką.
Dumą naszej szkoły w tym roku byli - Bartek Linkiewicz, który otrzymał dyplom za bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny" i został finalistą w wojewódzkim konkursie Matematyczno - Przyrodniczym  oraz Wiktor Wnuk,który otrzymał dyplom za uzyskanie tytułu laureata w wojewódzkim konkursie Mateamtyczno - Przyrodniczym.


 

ROK SZKOLNY 2004/2005
 

W tym roku nasi uczniowie uzyskali wysokie osiągnięcia sportowe w turnieju imienia Marka Wielgusa oraz w w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w 4-boju
W ramch polsko-niemieckiej współpracy od 30 maja do 3 czerwca nasza szkoła gościła przyjaciół z niemickiej szkoły podstawowej z Bersenbruck


ROK SZKOLNY 2005/2006
 

Od tego roku nastąpiłą zmiana dyrekcji w naszej szkole. Dyrektorem SP2 została pani Elżbieta Wnuk a zastępcami pani Arleta Fabjańczuk i Beata Janik.
Reprezentacja szkoły zajęła 3 miejsce w Rejonowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
I miejsce dla naszej szkoły zdobyli nasi sportowcy w miniturnieju piłki nożnej COCA-COLA CUP 2006


 


ROK SZKOLNY 2006/2007

Uczniowie naszej szkoły, którzy są również redaktorami gazetki szkolnej "Na fali" wzięli udział w konkursie dla gazetek szkolnych orgaznizowanego przez "Kurier Szczeciński" i Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
W tym roku powstała pierwsza klasa szachowa.
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wielu konkursach na poziomie gminnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Powstała nowoczesna pracownia komputerowa, nasza szkoła w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymała zestaw nowych komputerów.ROK SZKOLNY 2007/2008

W tym roku pani Ewa Szych otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej a pani Barbara Szczerbińska Medal Komisji Edukcji Narodowej.
Biblioteka szkolna otrzymała w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego 4 nowoczesne komputery wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym co przyczyniło się do powstania Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. 

ROK SZKOLNY 2008/2009

Obchodzono w tym roku 40-lecie nadania imienia i sztandaru szkole.

 
ROK SZKOLNY 2009/2010
 
Obchodzono w tym roku 50 - lecie istnienia naszej szkoły.

2010/2011

Projekt edukacyjny  z Unii Europejskiej „ Bakałarz”, którego celem było wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie poziomu kształcenia kompetencji kluczowych.

Rozpoczęto innowacje pedagogiczne dla uczniów klas I-III:

Autorski program języka angielskiego dla klas I-III  „ Wybrane elementy realioznawstwa krajów anglojęzycznych”

Rozpoczęto muzyczną innowację dla uczniów klas I  „ Żegluj z nami”. Dzieci z  tzw. klas muzycznych rozpoczęły naukę rytmiki i gry na instrumencie ( akordeon, pianino, klarnet).

To już 10 lat współpracujemy ze szkołą partnerską w Bersenbruck.  W maju 2011 po raz kolejny  odwiedziliśmy naszych niemieckich przyjaciół.

Szkoła zajęła II miejsce w Sportowym  Powiatowym Współzawodnictwie Szkół.

 

2011/2012

Szkołą otrzymała certyfikat „ Szkoły z klasą” za udział w ogólnopolskim projekcie, za działania związane z upowszechnianiem i wdrażaniem technologii informacyjnej na lekcjach języka angielskiego, techniki oraz zajęciach bibliotecznych.

Realizowano w szkole zajęcia prowadzone  wg autorskiego program języka angielskiego połączonego ze sztuką dla klas I-III „ Wielka Brytania wyspą skarbów”.

Kontynuowano działania w ramach innowacji muzycznej. Uczniowie mieli możliwość nauki na 6 instrumentach ( flet poprzeczny, klarnet, saksofon, gitara, akordeon, pianino”.

Uczniowie szkoły uczestniczą w programie edukacyjnym „Żaczek” w ramach którego prowadzone są zajęcia pozalekcyjne wyrównujące szanse edukacyjne uczniów.

2012/2013

 

 Szkoła została zakwalifikowana ( jako jedna z 70 szkół w Polsce i jedyna w województwie zachodniopomorskim )  do programu Polskiego Związku szachowego „Edukacja przez szachy w szkole”.

Od września 2012 roku szkołą nawiązała współpracę z Polem Golfowym w Binowie i jako jedna z trzech szkół w województwie wzięła udział w projekcje dla szkół podstawowych, gdzie uczniowie raz w tygodniu grali wraz z nauczycielami w golfa i rywalizowali z innymi szkołami w województwie.

Rozpoczęto współpracę z Ligą Morską i Rzeczną- co roku w miesiącu lipcu nasi uczniowie uczestniczą we Flisie Odrzańskim, poznają sposoby badania czystości wody, faunę, florę rzeki Odry.

 

Nasz zespół wokalny śpiewał na Nabrzeżu Gryfińskim dla prezydenta Rzeczpospolitej Bronisława Komorowskiego.

 

Świetlica szkolna  w ramach konkursu z okazji Święta Szkoły przyjmuje nazwę „ Świetlica na Fali”.

 

Uczniowie szkolnego Koła Turystycznego osiągają  bardzo wiele sukcesów:

Orient Gryf Szczecin 2012- I miejsce.

-XXIII Impreza na orientację  GOLDEN TOWER - I i III miejsce w województwie.

-VIII Jesienna Impreza na Orientację- powiat-I i II miejsce.

-XIII impreza na orientację GRYFLANDIA- I, II, III miejsce w województwie.

-IV Marsz na Orientację 2013 –Powiat –I i III miejsce.

- XXIX Parkowa Impreza na Orientację – Majówka 2013 – I i III miejsce w województwie.

-Puchar Szczecina 2012 w Imprezie na Orientację- I miejsce w województwie.

 

2013/2014

Szkołą otrzymała certyfikat ogólnopolskiego projektu „ Szkoła odkrywców talentu”.

Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu wydawnictwa GWO w projekcie przedmiotów matematycznych i polonistycznych „ Lepsza Szkoła”. Nauczyciele współpracują z wydawnictwem w zakresie diagnoz przedmiotowych i badania umiejętności kluczowych uczniów.

 

Szkolna drużyna szachowa  zajmuje I miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Szachach Drużynowych.

 

2014/2015

Szkoła wdrażała autorski, trzyletni,  innowacyjny program dla dzieci sześcioletnich „ W świecie nauki sztuki i zabawy”.

Realizowano w szkole ogólnopolski program profilaktyczny w klasach V –„Domowi detektywi- Jas i Małgosia na tropie”

Powstaje zespół taneczny „ Mażoretki”, który będzie swoim tańcem uatrakcyjnił  wszystkie uroczystości szkolne.

Szkolne koło wokalne „ Pomyślne wiatry” zajmuje I miejsce w XIV Wojewódzkim  Konkursie Piosenki Żeglarskiej i Szantowej.

 

Koło Turystyczne zdobywa w  Wojewódzkiej Imprezie  na Orientację- I  i VII miejsce w województwie – klasa VI oraz w  X Jesiennej Imprezie na Orientację – I i IV  miejsce w powiecie.

Graliśmy, śpiewaliśmy i kwestowaliśmy na operacje dla Piotrusia.

2015/2016

W ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania szkoła wzięła udział w programie „ Śniadanie daje moc”.

Od  czerwca 2016 roku współpracujemy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Most” w Gryfinie - całoroczny udział uczniów w akcji „Nakręteczki do skrzyneczki” zbieranie nakrętek na potrzeby  dzieci niepełnosprawnych.

 

Nasi piłkarze  zajęli III miejsce w  Mini Mundialu w piłce nożnej - Finał Wojewódzki.

To już 10 raz pedagodzy szkolni zorganizowali „Tydzień Tolerancji i Przyjaźni” dla całej społeczności szkolnej.

 

 

2016/2017

Od września 2016 roku działa prężnie szkolne koło wolontariatu. W ramach jego pracy szkoła bierze udział  w akcji „Adopcja serca” objęła swoją opieką Christine Nyambura Kimat  5 letnią dziewczynkę z Kenii.

Uczniowie klasy IV uczestniczyli w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym  „ „Matematyka bez granic” –zajęli grupowo  I miejsce w województwie zachodniopomorskim i IV miejsce w Polsce.

Nasze dwie drużyny szachowe w Powiatowych  Igrzyskach Młodzieżowe w Szachach zajęli  I miejsce w powiecie  i III miejsce podczas Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szachach w Koszalinie.

 

 

2017/2018

Od września 2018 roku realizowane są dla uczniów  zajęcia pozalekcyjne  SKS w ramach umowy ze Szkolnym Związkiem sportowym.

W marcu 2018 roku szkołą uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie Fundacji Orange „ Bezpiecznie tu i tam”, skierowanym do uczniów, rodziców, nauczycieli , uczący odpowiedzialnego korzystania z Internetu.

Społeczność szkolna brała udział w ogólnopolskim programie „ Bezpieczna +”. W ramach tego projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych, zakupiono dwa komputery do szkolnego ICM i dwa rzutniki multimedialne.

Szkoła brała udział w programie e-Twiningowym, gdzie nauczyciele nawiązali współpracę z dwoma szkołami z Polski i wykorzystywali  programowanie na lekcjach i stworzyli  z tymi szkołami z projekt  „Kodowane gotowanie“.

 

 Z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego szkoła przystąpiła do konkursu w ramach „Budżetu obywatelskiego”  dotyczącego renowacji zielonego boiska szkolnego. Nauczyciele  skupili wokół projektu  rodziców i przyjaciół szkoły, dzięki  którym w internetowym głosowaniu  wygraliśmy kwotę 350 000 złotych.

Piłkarze z naszej szkoły zajęli I miejsce - Mini Mundial 2017-Finał Wojewódzki. W nagrodę pojechali do Katowic na mecz Polska Portugalia w październiku 2018r.

 

2018/2019

W szkole z wizytą i konferencjami gościła sędzia Anna Maria Wesołowska.

Szkoła wzbogaciła się o dwie tablice multimedialne, które będą służyć uczniom w nauce języków obcych oraz języka ojczystego.

Szkolna Biblioteka wzbogaciła się o 100 książek i 7 „Kindli” do czytania z inicjatywy nauczyciela bibliotekarza we współpracy z firmą „Amazon” ze Szczecina.

Z akcji charytatywnych w 2017/2018r.  zakupiliśmy 6 tabletów do nauki  programowania dla klas I-III.

 

Od września 2018r. uczniowie klas III  uczestniczą w zajęciach na basenie wg autorskiego  programu nauczyciela wychowania fizycznego  „ Oswoić z wodą”.

14 marca 2018 r. szkoła przystapiła  do Ogólnopolskiego Projektu Fundacji Orange „ Bezpiecznie tu i tam“ skierowanego do uczniów, nauczycieli, rodziców, przygotowujacego do odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu.

Szkoła otrzymała certyfikat „za udział w  ogólnopolskim projekcie badawczo-naukowym „ Młodzi cyfrowi, cyfrowi rodzice“-  dotyczącym wzorów korzystania z mediów cyfrowych.

W  sierpniu 2018r. wykonano łącze  do szerokopasmowego internetu we wspłópracy z Fundacją ORANGE w ramach Rządowego Programu .

 W 2017 roku  w ramach „ Budżetu obywatelskiego”  nauczyciele naszej szkoły napisali projekt na modernizację boiska szkolnego i skupili wokół projektu  rodziców i przyjaciół szkoły, dzięki  którym w internetowym głosowaniu  wygraliśmy kwotę 350 000 złotych i nowe boisko szkolne. Boisko w listopadzie 2018 roku zostało oddane do użytku dla wszystkich uczniów i mieszkańców.

Szkoła uczestniczy w projekcie „ Inwestujemy w naukę” podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji  nauczycieli z gminy Gryfino.

Rok szkolny 2019/2020

Szkoła uczestniczy w projekcie „ Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym . Niemiecki i Polski jako język obcy”. 
 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie
    ul. 9 Maja 4
  • 91 416 26 20