Nawigacja

Projekt "Inwestujemy w naukę" Edukacja przez szachy w szkole

Projekty

Edukacja przez szachy w szkole

Projekt "Edukacja przez szachy w szkole"

 Polski Związek Szachowy rozumiejąc pozytywny wpływ gry w szachy na edukacyjny rozwój dzieci zaproponował szkołom realizację projektu  pt. „Edukacja przez szachy w szkole”.

 Od września 2015 r nasza szkoła przystąpiła do realizacji  tego programu. Program ten wprowadzony został w  klasach I-III  i przewidziany jest na dwa lata. Realizowany jest przez jedną godzinę tygodniowo dla jednej klasy.

Wyniki badań międzynarodowych  wskazują na wiele walorów wynikających z gry w szachy.  Królewska gra rozwija pamięć  i ćwiczy wyobraźnię przestrzenną dziecka, poprawną koordynację ruchów, uczy określania odległości między przedmiotami, stron świata, kierunków lewo – prawo itd. Gra w szachy to żywa lekcja geometrii, która w sposób często przez ucznia niewidoczny, pomoże mu w matematyce, fizyce, nawet technice i geografii.

Jeszcze ważniejszy jest wpływ szachów  na psychikę dzieci. Gry strategiczne uczą nie poddawania się nawet w najtrudniejszej sytuacji, odpowiedzialności, ponoszenia konsekwencji własnych decyzji. Grając w szachy dziecko uczy się radzić sobie ze stresem i porażką. Rozwija opanowanie, koncentrację, determinację, cierpliwość, wytrwałość, odwagę. Młody człowiek nabiera szacunku do przeciwnika, gdyż żadnego przeciwnika nie można zlekceważyć. Gra w szachy przygotowuje do zdrowej rywalizacji i postępowania według zasad fair play. Wreszcie szachy są grą, rozrywką, świetną zabawą i mogą stać się pasją na całe życie.

 

CELE I EFEKTY REALIZOWANEGO  PROGRAMU

 

Zgodnie z założeniami Projektu zadaniem  nauczyciela nie jest wytrenowanie zawodowych szachistów, ale wsparcie ogólnego rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego dzieci oraz rozbudzenie w nich sympatii do królewskiej gry.

Sytuacje edukacyjne prowadzonych zajęć mają więc charakter różnorakich działań, oprócz typowo szachowych są  także zabawy - matematyczne, gry szachopodobne,  działania  plastyczne,  ruchowe  mające za zadanie rozwijanie myślenia logicznego. Zabawy te wprowadzają równocześnie do gry właściwej, zaznajamiają z terminologią szachową, uczą zasad zachowania się przy szachownicy.

Przed nami kolejne miesiące i lata zajęć, podczas których uczniowie będą mieli okazję zgłębić tajniki królewskiej gry, a równocześnie kształtować umiejętności, które są istotne w edukacji szkolnej.

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie
    ul. 9 Maja 4
  • 91 416 26 20