Nawigacja

Regulamin pracowni W internecie na niebezpieczne pytania udzielaj bezpiecznych odpowiedzi Zasady bezpieczeństwa w internecie Nowa podstrona

Pracownia informatyczna

Regulamin pracowni

 

REGULAMIN
SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

 

1.  Uczniowie mogą przebywać w szkolnej pracowni komputerowej tylko w obecności nauczyciela.

2.  Każdy uczeń zajmuje stałe, wyznaczone miejsce
w pracowni, którego nie wolno mu zmieniać.

3.  Komputer można włączyć lub wyłączyć jedynie za zgodą nauczyciela.

4.  Uczniowie są zobowiązani do dbania o sprzęt komputerowy i wyposażenie pracowni oraz do przestrzegania obowiązujących w niej przepisów BHP.

5.  W pracowni komputerowej nie wolno spożywać posiłków ani pić napojów.

6.  O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych podczas pracy z komputerem należy powiadomić nauczyciela.

7.  Bez zgody nauczyciela nie wolno instalować w komputerze żadnych programów; nie można także wprowadzać zmian w systemie operacyjnym.

8.  Wolno korzystać wyłącznie z tych programów, dyskietek i płyt CD-ROM, które wskazał nauczyciel.

9.  Z Internetu można korzystać jedynie za zgodą nauczyciela i w zakresie przez niego określonym.

10.  Po zakończeniu zajęć należy pozostawić ład i porządek na stanowisku pracy.

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie
    ul. 9 Maja 4
  • 91 416 26 20