Nawigacja

Skład Regulamin Rady Rodziców Gospodarka Finansowa Rady Rodziców Aktualności Szafki szkolne Protokoły Uchwały Ubezpieczenie Kontakt z RR

Rada Rodziców

Protokoły

 

rozlidczenie.finansowe.2014-2015.pdf

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

PROTOKÓŁ NR 3/2014/2015
KOMISJI REWIZYJNEJ 
Z ROZLICZENIA SKARBNIKA RADY RODZICÓW

    W dniu 09.09.2015 r. Komisja Rewizyjna dokonała rozliczenia skarbnika Rady Rodziców za okres od 01.04.2015 – 31.08.2015 r. 
Stwierdzono:
- zasadność wydatkowanych środków finansowych,
- kompletność dokumentów potwierdzających zakup.
Saldo na dzień 31.08.2015 r. zgodne z wyciągiem bankowym nr 8 i wynosi 9.599,46 zł.
Saldo gotówki wynosi 0 zł i jest zgodne z raportem kasowym nr 4/2014/2015.
Skarbnik przedłożył potwierdzenie salda rachunku bieżącego RR na dzień 9.09.2015 r. – saldo wynosi 9.599,46 zł.
Wpłynęła faktura nr 31/06828518 firmy EDEN za wodę z terminem płatności do 14.09.2015 r. – podjęto decyzję o dokonaniu przelewu z konta bankowego RR na kwotę 132,96 zł.

Skarbnik:                                Komisja rewizyjna:
Kinga Rutkowska                            Radosław Kaczmarczyk
                                    Karina Osińska
                                    Agnieszka Karbowska

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Gryfino, dnia 09.09.2015

PROTOKÓŁ RADY RODZICÓW
NR 23/2014/2015
ze spotkania Prezydium Rady Rodziców 


Wpłynęła faktura nr 31/06828518 za wodę firmy EDEN na kwotę 132,96 zł z terminem płatności do 14.09.2015 r. Decyzja RR o opłaceniu faktury przelewem bankowym.
Z uwagi na prośby rodziców w sprawie natychmiastowej możliwości korzystania z szafek szkolnych w uzgodnieniu z dyrekcją szkoły podjęto decyzję o udostępnieniu szafki dla ucznia na podstawie złożonego wniosku. Przydzielono 11 szafek.
Koszty dzierżawy szafek zostaną uzgodnione z nową Radą Rodziców oraz p.dyrektor szkoły.

                            
                            Prezydium Rady Rodziców

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

Protokol_z_posiedzenia_Prezydium_RR_nr_22.pdf

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

PROTOKÓŁ RADY RODZICÓW

NR 21/2014/2015

ze spotkania Rady Rodziców

 

 1. W związku z uznaniem za nieważne wyboru kandydata RR do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora SP2 zwołano Radę Rodziców SP2.

 2. Sporządzono listę obecności ze spotkania RR – uzyskano kworum.

 3. Wybrano komisję skrutacyjną w składzie:

-Żaneta Suzynowicz

-Danuta Waś

-Iwona Raszkiewicz-Chruścicka

Zgłoszono dwóch kandydatów:

-Bogdan Dudar

-Robert Gęslowski

Przeprowadzono głosowanie tajne – komisja skrutacyjna sporządziła protokół.

W wyniku głosowania:

-Bogdan Dudar-6 głosów

-Robert Gęslowski-9 głosów

Kandydatem Rady Rodziców do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie został Robert Gęslowski.

 

Prezydium Rady Rodziców

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

PROTOKÓŁ RADY RODZICÓW

NR 20/2014/2015

ze spotkania Prezydium Rady Rodziców

 

 

 1. Wniosek opiekuna samorządu uczniowskiego z prośbą o nagrodzenie „Super klasy” w roku szkolnym 2014/2015 (kl. 3a i 4a).-zgoda 500 zł na klasę po przedstawieniu faktury lub rachunku ze zorganizowanej wycieczki szkolnej (uchwała RR nr 18/2014/2015).

 2. Wniosek nauczyciela j.polskiego o sfinansowanie wyjazdu uczniów na uroczystą galę podsumowującą Ogólnopolski Konkurs Literacki – koszt 119,48 zł (uchwała RR nr 18/2014/2015).

 3. Ocena dorobku zawodowego nauczycieli:

-Pauliny Sawickiej,

-Pauliny Kryszczak

-Doroty Piotrowicz-Witkowskiej.

 

 

Prezydium Rady Rodziców

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

PROTOKÓŁ RADY RODZICÓW

NR 19/2014/2015

ze spotkania Prezydium Rady Rodziców z Komisją Rewizyjną

 

 

 

 1. Spotkanie odbyło się w związku z wpłynięciem pisma do Komisji Rewizyjnej RR SP2 w sprawie sprawdzenia zgodności z Regulaminem RR wyborów kandydata do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora SP2.

 

 1. Na podstawie protokołu Komisji Rewizyjnej (w załączeniu) stwierdza się nieważność wyboru przedstawiciela RR do komisji konkursowej. Uchyla się uchwałę RR nr 16/2014/2015. Wyznaczono termin przeprowadzenia ponownych wyborów na dzień 22.06.2015 r. na godz. 17.00.

 

Prezydium Rady Rodziców

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

PROTOKÓŁ RADY RODZICÓW

NR 18/2014/2015

ze spotkania Prezydium Rady Rodziców

 

 

 1. Wpłynęło podanie od przedstawicieli Rady Rodziców kl. 2a o wypłacenie kwoty 600 zł, która wpłynęła na konto bankowe RR jako darowizna w związku z wymianą polsko-niemiecką (uchwała RR 17/2014/2015). Podjęto decyzję o wypłatę w/w kwoty po przedstawieniu rachunków związanych z przyjazdem do naszej szkoły dzieci z Niemiec.

 

 1. Podanie o zakup nagród książkowych dla laureatów szkolnego konkursu „Mały Omnibus” oraz laureatów szkolnego konkursu ortograficznego oraz dyplomów. Zgoda na zakup do 300 zł (uchwała RR nr 17/2014/2015).

 

 

 1. Wprowadzono zmiany do planu finansowego RR na rok szkolny 2014/2015.

 

Prezydium Rady Rodziców

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

PROTOKÓŁ RADY RODZICÓW

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GRYFINIE

NR 17/2014/2015

ze spotkania Rady Rodziców

 1. Przeczytano pismo w sprawie wyboru kandydata Rady Rodziców do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie z dnia 25.05.2015 r. z Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

 2. Sporządzono listę obecności ze spotkania Rady Rodziców – uzyskano kworum.

 3. Przewodniczący Rady Rodziców przywitał przybyłych na zebranie rodziców, zapoznał z art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 4. Wybrano komisję skrutacyjną w składzie:

- Suzynowicz Żaneta

- Waś Danuta

- Urbańska Izabela.

 1. Zgłoszono trzech kandydatów:

-Joanna Kowalska

-Bogdan Dudar

-Robert Gęślowski

Przeprowadzono głosowanie tajne – komisja sporządziła protokół z wyboru przedstawiciela Rady Rodziców do komisji konkursowej na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie. W wyniku głosowania:

-Joanna Kowalska – 1 głos

-Bogdan Dudar – 3 głosy

-Robert Gęślowski – 13 głosów

kandydatem został Robert Gęślowski (uchwała RR nr 16/2014/2015).

 1. Zgodnie z pismem Burmistrza MiG Gryfino zostanie sporządzona informacja o desygnowanym przedstawicielu Rady Rodziców do komisji konkursowej na dyrektora SP2 Gryfino, skierowana do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w UMiG Gryfino.

 2. Bogdan Dudar opuścił spotkanie przed sporządzeniem całości protokołu.

Prezydium Rady Rodziców

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

PROTOKÓŁ RADY RODZICÓW

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GRYFINIE

NR 16/2014/2015

ze spotkania Prezydium Rady Rodziców w dniu 22.05.2015 r.

(liczba obecnych członków – 3 os. uzyskano kworum)

 

 

 1. Wpłynęła odpowiedź od Pani Dyrektor w sprawie organizacji „Dnia Dziecka” w dniu 10.6.2015 r. (pismo w załączeniu).

 2. Pozytywna decyzja sponsoringowa od PZU Życie SA s prawie przyznania kwoty 600 zł na organizację „Dnia Dziecka”.

 3. Wpłynęło pismo od nauczycieli polonistów w sprawie sfinansowania słodkiego poczęstunku dla uczestników Gminnego Konkursu Humanistycznego. Rozpatrzono pozytywnie do wysokości 80 zł (uchwała RR nr 15/2014/2015).

 4. Pozytywna decyzja w sprawie zakupów z okazji „Dnia Dziecka”(uchwała RR nr 15/2014/2015):

- lodów śmietankowych na patyku (oferta w załączeniu) MUUUCIA w ilości 15 kartonów tj. 480 szt. po 0,84 zł/1 szt. (godzina dostarczenia lodów zostanie ustalona po uzgodnieniu terminarza imprezy),

- pucharów w il. 9 szt. – 260 zł

- wody EDEN (10 butki) i kubków w ilości 10 rulonów tj 1000 szt. kubków do dystrybutorów –

- tacek papierowych 1000 szt. i serwetek oraz dyplomów szt.40 – 111 zł

Uzgodniono warunki wypożyczenia zjeżdżalni i zamku dmuchanego oraz popcornu i waty cukrowej – całkowity koszt 1700 zł

 1. Realizując warunki decyzji sponsoringowej PZU Życie SA nr 045spn/Dec/M/2015/sz postanowiono poinformować lokalne media, organ nadrzędny szkoły. Przewodniczący Rady Rodziców zobowiązał się do sporządzenia dokumentacji fotograficznej celem prawidłowego rozliczenia umowy ze sponsorami.

 2. Powyższe uchwały i decyzje zostały podjęte w trosce o dobro uczniów SP2 w Gryfinie.

Prezydium Rady Rodziców wyraża ubolewanie, że mimo wielu starań nie udało się zorganizować „Dnia Dziecka” bez zajęć lekcyjnych.

 

Prezydium Rady Rodziców

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

PROTOKÓŁ RADY RODZICÓW

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GRYFINIE

NR 15/2014/2015

ze spotkania Prezydium Rady Rodziców w dniu 18.05.2015 r.

 

 

 

 1. Zaopiniowano pozytywnie wnioski o dofinansowanie: (uchwała RR nr 14/2014/2015)

- nagrody na najlepszego sportowca szkoły w r.szk. 2014/2015 – 400 zł,

- nagrody na szkolną akademię golfa – 100 zł

- wyjazd na zieloną szkołę po 200 zł na dziecko (dwoje uczniów) – 400 zł.

 

 1. Wystosowano pismo do Pani Dyrektor w sprawie „Dnia Dziecka” na sportowo (pismo w załączeniu).

 

 

Prezydium Rady Rodziców

 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

PROTOKÓŁ RADY RODZICÓW

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GRYFINIE

NR 14/2014/2015

ze spotkania przedstawicieli Rady Rodziców

z przedstawicielami Rady Pedagogicznej w dniu 21.04.2015 r.

 

 

Na spotkaniu obecni:

Rada Rodziców:

- Romaniecka – Kuryło Anna – v-ce przewodnicząca RR

- Rutkowska Kinga – skarbnik RR

Rada Pedagogiczna:

Wnuk Elżbieta – Dyrektor szkoły

Mojsym-Dołgań Joanna

Szczerbińska Barbara

Martynowicz Anna

 

Pani Dyrektor zaakceptowała zorganizowanie „Dnia Dziecka” na sportowo w dniu 1.06.2015 r. (gry i zabawy sportowe).

Dla klas IV-VI:

- mini turniej piłki nożnej,

- mini turniej piłki siatkowej

- rzut do kosza-mistrz celności.

Dla klas 0-III:

- zabawy sportowe.

Dodatkowo wypożyczymy zjeżdżalnię dmuchaną, zamek dmuchany, popcorn, wata cukrowa.

Każda klasa przygotuje słodki poczęstunek (np. ciasto lub coś słodkiego).

 

Przedstawiciele Rady Pedagogicznej Przedstawiciele Rady Rodziców

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

PROTOKÓŁ RADY RODZICÓW

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GRYFINIE

NR 13/2014/2015

ze spotkania Prezydium Rady Rodziców

w dniu 20.04.2015r.

 1. Wpłynął wniosek od pedagogów szkolnych na temat „Tydzień tolerancji i przyjaźni”. Prezydium podjęło decyzję o przyznaniu dofinansowania do nagród dla uczniów w wysokości 360 zł (uchwała nr 13/2014/2015).

 2. Wystosowano pisma do dyrektorów banków w sprawie dofinansowania „Dnia Dziecka” w naszej szkole.

 3. Omówiono przygotowania do „Dnia Dziecka”:

-przedstawiono ofertę firmy Alf-rozrywka (dmuchana zjeżdżalnia i zamek, popcorn i wata cukrowa bez ograniczeń + gratis potrójne portki). Cena za wykonanie oferty 1700 zł. Podjęto decyzję o przyjęciu oferty firmy Alf-rozrywka,

- przedstawiono wynik wstępnych rozmów z Instytutem Kultury Fizycznej US w kwestii wypożyczenia sprzętu rekreacyjnego. Ustalono przewidywany termin decyzji na 10.05.2015 r. (osoba do kontaktu Alina Szwajczuk),

- zaproponowano zakup lodów dla każdego dziecka za udział w imprezie „Dnia Dziecka”,

- zobowiązuje się rodziców (po jednym z klasy) do czynnego udziału w imprezie,

- zobowiązuje się każdą klasę do przygotowania słodkiego poczęstunku.

4. Wpłynęła darowizna w wysokości 250 zł na imprezę „Dnia Dziecka”.

5. Skarbnik RR poinformował o fakcie braku wpłaty składki na RR od klasy 1c.

Podjęto decyzję o spotkaniu członka Prezydium z rodzicami klasy 1C.

6. Ustalono spotkanie Prezydium RR z Panią Dyrektor na dzień 21.04.2015

 

Prezydium Rady Rodziców

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

PROTOKÓŁ RADY RODZICÓW

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GRYFINIE

 NR 12/2014/2015

ze spotkania Trójek Klasowych

w dniu 09.03.2015r.

 

Spotkanie ma na celu wybór członka Prezydium Rady Rodziców.

 1.  Wybrano komisję skrutacyjną:

- Beata Blejsz

- Lucyna Wieczorek

- Jolanta Ślisz

      2. Zgłoszono kandydatów na członka prezydium RR:

            - Alina Szwajczuk

            - Izabella Urbańska

      3. Zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej wybrano na członka Prezydium RR (w głosowaniu tajnym) Panią Alinę Szwajczuk.

       4. Zapoznano Panią Alinę Szwajczuk z pracą Prezydium Rady Rodziców.

      5. Omówiono przygotowania do Dnia Dziecka.

 

Prezydium Rady Rodziców

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

PROTOKÓŁ RADY RODZICÓW

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GRYFINIE

 NR 11/2014/2015

ze spotkania Prezydium Rady Rodziców

w dniu 18.02.2015r.

 

Na spotkaniu obecni: Kinga Rutkowska, Robert Gęślowski, Bogdan Dudar, Anna Romaniecka-Kuryło.

 1. Przyjęto rezygnację członka prezydium Rady Rodziców Wojciecha Strzelczyka. W związku z tym podjęto decyzję o zwołaniu zebrana trójek klasowych w dniu 9.03.2015
 2. Omówiono wstępnie organizację Dnia Dziecka. Szczegóły zostaną omówione na spotkaniu trójek klasowych.
 3. Zaproponowano zmiany w regulaminie Rady Rodziców.

 

Prezydium Rady Rodziców

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

PROTOKÓŁ RADY RODZICÓW

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GRYFINIE

 NR 10/2014/2015

ze spotkania Prezydium Rady Rodziców

w dniu 02.02.2015r.

 

Odbyło się podpisanie umów dzierżawy szafek szkolnych z rodzicami/opiekunami prawnymi.

Podjęto decyzję o dalszym naborze wniosków o udostępnienie szafki szkolnej w miarę posiadanych wolnych szafek.

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub na pocztę email: radarodzicowsp2gryfino@gmail.com.

Wpłynęły 4 nowe wnioski (przyznano szafki).

W związku z uszkodzeniem zamka w jednej szafce podjęto uchwałę nr 12/2014/2015 na zakup dwóch zamków (jeden zapasowy).

 

Prezydium Rady Rodziców

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

PROTOKÓŁ RADY RODZICÓW

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GRYFINIE

 NR 9/2014/2015

ze spotkania Prezydium Rady Rodziców z opiekunem samorządu uczniowskiego

w dniu 23.01.2015r.

 

 1. Wpłynęło 37 wniosków o udostępnienie szafki szkolnej ( w tym 9 szafek dla dzieci, których rodzice są w trudnej sytuacji materialnej).
 2. Przeprowadzono losowanie numerków szafek oraz sporządzono umowy.
 3. Wyznaczono termin podpisywania umów przez rodziców (opiekunów prawnych) na dzień 2.02.2015 r. godz. 16.15 w szkole.
 4. Rozpoczęto drugi etap składania wniosków o udostępnienie szafki szkolnej.
 5. Zgoda na zakup pomocy edukacyjnej – tablica magnetyczna dla kl. Ia (uchwała RR 11/2014/2015).

 

 

Prezydium Rady Rodziców

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

PROTOKÓŁ RADY RODZICÓW

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GRYFINIE

 NR 8/2014/2015

ze spotkania Prezydium Rady Rodziców z przedstawicielami Trójek klasowych

w dniu 13.01.2015r.

 1. Zapoznano rodziców z Regulaminem korzystania z szafek szkolnych. Przedstawiono zasady składania wniosków o szafki oraz poinformowano o opłacie.
 2. W trakcie dyskusji z rodzicami poruszone zostały następujące kwestie:

- dlaczego uczniowie klas VI z próbnych  testów szóstoklasisty otrzymują oceny do dziennika?

- dlaczego szafki szkolne nie zostały ustawione obok siebie na parterze szkoły?

- dlaczego rodzice do dnia dzisiejszego nie zostali poinformowani o proponowanych ocenach semestralnych?

- jakie są propozycje dyrektora szkoły dotyczące dłuższej nieobecności nauczyciela j.polskiego p. Janowskiej?

- kiedy zostaną sprawdzone wszystkie testy próbne szóstoklasisty z j. polskiego?

- czy jest możliwość wprowadzenia dziennika elektronicznego w szkole?

- czy jest możliwość planowania zajęć przez nauczycieli w taki sposób aby nie było konieczności noszenia wszystkich pomocy dyd. (tj. książek, ćwiczeń itp.) codziennie do szkoły?

Zostanie wystosowane pismo do Pani dyrektor z w/w pytaniami.

 1. Przedstawiono rodzicom propozycje zorganizowania Dnia Dziecka na sportowo.
 2. Rozpatrzono pozytywnie prze Prezydium RR zakup czasopism do czytelni (uchwała RR 10/2014/2015)

Prezydium Rady Rodziców

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

PROTOKÓŁ RADY RODZICÓW

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GRYFINIE

 NR 7/2014/2015

ze spotkania Prezydium Rady Rodziców z przedstawicielami Rady Pedagogicznej

w dniu 05.01.2015r.

 

Na spotkaniu obecni:

 1. Przedstawiciele Rady Rodziców:

Robert Gęslowski

Kinga Rutkowska

Wojciech Strzelczyk

 1. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej:

Elżbieta Wnuk

Joanna Mojsym-Dołgań

Anna Martynowicz

Ustalono (uchwała RR nr 9/2014/2015)

 1. Opłata za szafkę szkolną w r.szk. 2014/15 – 25 zł (za semestr)
 2. 9 szafek przeznaczono dla dzieci, których rodzice są w trudnej sytuacji materialnej (otrzymują pomoc z OPS). Szafki zostaną udostępnione bez opłat, dzieci zostaną wybrane losowo.
 3. Wniesiono poprawki do projektu regulaminu korzystania z szafek szkolnych.

 

Prezydium Rady Rodziców

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

PROTOKÓŁ RADY RODZICÓW

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GRYFINIE

 NR 6/2014/2015

ze spotkania Prezydium Rady Rodziców

w dniu 15.12.2014 r.

 

 

Na spotkaniu obecni:

Rutkowska Kinga

Romaniecka-Kuryło Anna

Gęślowski Robert

Uzyskano kworum.

 1. Wpłynęło podanie nauczyciela muzyki na zakup statywu do mikrofonu niezbędnego podczas uroczystości szkolnych. Koszt. Ok. 250 zł – zgoda za zakup. (uchwała nr 8/2014/2015).
 2. Wpłynął zwrot 200 zł, które dziecko otrzymało jako dofinansowanie do Zielonej szkoły. Powód – dziecko nie pojechało na Zieloną szkołę z powodu choroby.
 3. Zgoda na wystosowanie pisma do Pani Dyrektor w sprawie szafek na obuwie w małej szkole.

 

 

Prezydium Rady Rodziców

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

PROTOKÓŁ RADY RODZICÓW

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GRYFINIE

 NR 5/2014/2015

ze spotkania Prezydium Rady Rodziców

w dniu 02.12.2014 r.

 

 

 

1.  W związku ze zbliżającymi się „Mikołajkami” 6 grudnia 2014 r. Rada Rodziców proponuje zakup dla każdego ucznia tj. 466 szt. mikołajów czekoladowych. Kwota przeznaczona na ten cel 500 zł. (uchwała RR nr 7/2014/2015).

2.  Wpłynęło podanie nauczyciela w sprawie zakupu słodkich upominków dla dzieci z okazji turnieju mikołajkowego w naszej szkole. Kwota przeznaczona na ten cel 151 zł (uchwała nr 7/2014/2015).

Prezydium Rady Rodziców

 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

PROTOKÓŁ RADY RODZICÓW

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GRYFINIE

 NR 4/2014/2015

ze spotkania Prezydium Rady Rodziców

w dniu 10.11.2014 r.

 

 

 

 1. Omówiono projekt regulaminu korzystania z szafek szkolnych. Podjęto decyzję o zaopiniowaniu regulaminu do dnia 17.11.2014 r. przez Prezydium i przedstawieniu go do zaopiniowania dyrekcji szkoły oraz Samorządowi Uczniowskiemu.
 2. W związku ze Świętem szkoły wpłynęły propozycje nagród zgłoszone przez organizatorów konkursów. Kwota przeznaczona w planie finansowym RR na ten cel wynosi 1500 zł (uchwała RR nr 6/2014/2015).
 3. Wpłynęło podanie nauczyciela klasy I a w sprawie zakupu szafek na buty oraz edukacyjnego kalendarze magnetycznego. Prezydium Podejmie decyzję po zapoznaniu się z warunkami panującymi w „malej szkole” oraz ustaleniu dochodów RR ze składek klasowych na Rok szkolny 2014/2015

 

Prezydium Rady Rodziców

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

PROTOKÓŁ RADY RODZICÓW

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GRYFINIE

 NR 3/2014/2015

ze spotkania Prezydium Rady Rodziców

w dniu 05.11.2014 r.

Po zasięgnięciu opinii Straży Pożarnej, otrzymaniu pisemnej informacji o kontroli doraźnej w zakresie możliwości usytuowania na terenie szkoły szafek metalowych dla uczniów oraz zgody ustnej Pani Dyrektor SP 2, Rada Rodziców podejmuje uchwałę nr 5/2014/2015 na zakup szafek szkolnych typu JUNIOR 9 (10 modułów = 90 szafek).

Całkowity koszt zakupu wraz z transportem wynosi 9100 zł.

Termin realizacji – grudzień 2014 r.

Zakup zgodny z ofertą firmy FH System z Nowego Sącza.

 

Prezydium Rady Rodziców

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

prot.przekaz.pdf

prot.przekaz.pdf

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

PROTOKÓŁ RADY RODZICÓW

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GRYFINIE

 NR 2/2014/2015

ze spotkania Prezydium Rady Rodziców z Panią Dyrektor Elżbietą Wnuk

w dniu 20.10.2014 r.

 

 

 

 1. Przedstawiono wyniki ankiety w sprawie zakupu szafek na książki dla klas 4-6 (protokół nr 1/2014/2015 z dnia 20.10.2014 r.). Poproszono Panią Dyrektor o wskazanie miejsca ustawienia szafek.

 

 1. Ustalono, że zebranie w sprawie organizacji „Święta Szkoły” oraz „Dnia Dziecka” odbędzie się po wizytacji ewaluacyjnej Kuratorium Oświaty.

 

 

Prezydium Rady Rodziców

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

PROTOKÓŁ RADY RODZICÓW

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GRYFINIE

 NR 1/2014/2015

ze spotkania Prezydium Rady Rodziców

w dniu 13.10.2014 r.

 

 

 1. Przyjęto plan finansowy Rady Rodziców na rok szkolny 2014/2015 (uchwała RR nr 3/2014/2015).
 2. Rozważono propozycję firmy PZU Życie SA w sprawie dofinansowania imprezy z okazji „Dnia Dziecka” (kwota ok. 1200 zł). Propozycja Prezydium Rady Rodziców – „Dzień Dziecka na sportowo”.
 3. Zgoda na zakup tortu i kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz instrumentów muzycznych (Uchwała RR nr 4/2014/2015).

 

 

 

Prezydium Rady Rodziców

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie
  ul. 9 Maja 4
 • 91 416 26 20